Czym jest uzależnienie od internetu i jakie są jego przyczyny?

Czym jest uzależnienie od internetu i jakie są jego przyczyny?

pierwszy komputerPierwsza maszyna, będąca pierwowzorem współczesnych komputerów powstała jeszcze w XIX wieku. Była ona napędzana parą wodną i służyła do obliczania algorytmów oraz zapisywania wyników na metalowych blaszkach – jej twórcą był pochodzący z Anglii astronom i matematyk Charles Babbage. To właśnie na tej konstrukcji opierali się projektanci, którzy w kolejnym stuleciu tworzyli pierwszy komputer w historii. Urządzenie powstałe w XX stuleciu nosiło nazwę ENIAC i było zbudowane z lamp elektronowych, tworzących specjalne przełączniki. Pierwszy komputer powstał w roku 1946 w Stanach Zjednoczonych. Urządzenie było potężne – zajmowało powierzchnię 140 metrów kwadratowych i ważyło około 5 ton. Pobierało tak dużo prądu, że jego włączenie powodowało przygaszanie światła w całej Filadelfii, w której się znajdowało. Początków internetu należy natomiast doszukiwać się w latach 60 i 70. W Stanach Zjednoczonych powstały wówczas pierwsze prototypy tej technologii. Lata 70 XX wieku to z kolei moment powstawania pierwszego komputera osobistego.

Rok 1991 to ważna data dla rozwoju informatyki w Polsce, bowiem właśnie wówczas fizyk pracujący na Uniwersytecie Warszawskim nawiązał pierwszy raz łączność z komputerem działającym w Kopenhadze. W tamtym momencie prawdopodobnie nikt nie spodziewał się jeszcze, że ogromna przydatność komputerów i internetu w pracy czy w biznesie przyniesie niezwykle dynamiczny rozwój tej technologii w następnych latach. Niestety, skutkiem ubocznym tego rozwoju jest również szkodliwe dla zdrowia czy nawet życia uzależnienie, które aktualnie staje się coraz poważniejszym problemem. Mówiąc w dużym skrócie, uzależnienie takie polega na stopniowej utracie kontroli nad czasem poświęcanym na korzystanie z internetu. Wraz z rozwojem uzależnienia, coś takiego staje się dla osoby uzależnionej rzeczą absolutnie najważniejszą, która przysłania wszystko inne.

erotomania internetowaTakie coś powoduje liczne szkody zarówno w psychice człowieka, jak i w jego zdrowiu psychicznym. Upośledzeniu ulegają również kontakty społeczne. Badania wykazały, że osoby uzależnione korzystają z internetu minimum 35 godzin tygodniowo – do tego czasu nie liczymy obowiązków związanych z pracą. Istnieje także kilka opisanych rodzajów takiego uzależnienia. Jest to: erotomania internetowa, socjomania internetowa, uzależnienie od sieci internetowej, przeciążenie informacyjne oraz uzależnienie od komputera. Każdy ten rodzaj posiada własną charakterystykę i objawia się na różne sposoby – w każdym przypadku jest to jednak równie niebezpieczne dla osoby uzależnionej.