Diagnoza uzależnienia od internetu

Diagnoza uzależnienia od internetu

kiedy jest się uzależnionym od komputeraAby móc prawidłowo rozpoznać i zdiagnozować uzależnienie od internetu lub komputera, konieczne jest przeprowadzenie z daną osobą dokładnego wywiadu – pomocne może być także przeprowadzenie takiego wywiadu z jej bliskimi. Aby wywiad taki był rzeczywiście miarodajny, musi przeprowadzić go osoba o odpowiednich umiejętnościach; najlepiej jeśli będzie to certyfikowany specjalista z zakresu terapii lub psychoterapii uzależnień. Do podstawowych kryteriów od których zależy tutaj postawienie diagnozy należy to, czy korzystanie z komputera jest w przypadku danej osoby podyktowane wyłącznie chęcią zdobycia nowej wiedzy czy też wykonywaniem obowiązków zawodowych, czy też jest zwyczajnie bezproduktywne. Istnieją ponadto ściśle ustalone kryteria diagnostyczne którymi można się kierować w celu określenia, czy dana osoba jest faktycznie uzależniona. Zaleca się, aby takie uzależnienie interpretować jako szkodliwy model korzystania z komputera lub internetu, które może prowadzić do szkód w ludzkim organizmie.

Jednym z głównych objawów tego uzależnienia może być stale narastająca, trudna do przezwyciężenia potrzeba korzystania z internetu. W miarę upływającego czasu następuje także wyraźny spadek satysfakcji wynikającej z korzystania z tego narzędzia. Nawet po krótkotrwałym odstawieniu pojawiają się rzecz jasna liczne objawy zespołu abstynencyjnego, czyli między innymi pobudzenie psychoruchowe, stany lękowe, nieustanne i niemalże obsesyjne myślenie o tym, co akurat dzieje się w sieci; mogą pojawiać się również fantazje czy marzenia senne dotyczące korzystania z internetu. U osób uzależnionych często pojawiają się liczne próby ograniczenia czasu korzystania z internetu. W większości przypadków są one jednak nieudane, przez co praktycznie cały czas dochodzi do znacznego przekroczenia ustalonego sobie wcześniej czasu.

jak wygląda uzależnienie od komputeraTypowym zachowaniem jest również poświęcanie znacznej ilości czasu na czynności związane z internetem, choć niebędące bezpośrednim korzystaniem z niego. Może to być na przykład częste kupowanie książek traktujących o jego tematyce, stałe porządkowanie plików pobranych z sieci i tym podobne rzeczy. Cechą charakterystyczną jest także stopniowe ograniczanie wszystkich innych aktywności, niezwiązanych bezpośrednio z korzystaniem z internetu. Osoby takie nie są w stanie ograniczyć czasu poświęcanego na korzystanie z internetu nawet pomimo świadomości szkód, jakie powoduje u nich takie właśnie zachowanie.