Odłączanie, podłączanie & C.O.P.E. (Community, Outdoor, i Personal Empowerment)

 • Strona główna
 • /
 • Odłączanie, podłączanie & C.O.P.E. (Community, Outdoor, i Personal Empowerment)

Odłączanie, podłączanie & C.O.P.E. (Community, Outdoor, i Personal Empowerment)

Grupa ta została stworzona z myślą o nastoletnich chłopcach, którzy zmagają się z kontaktami społecznymi i mają zbyt dużo czasu na technologię.

Celem tej grupy jest zaspokojenie rozwojowych, społecznych i psychologicznych potrzeb nastolatków, którzy zmagają się z kontaktami społecznymi, zdrowym radzeniem sobie i interakcją ze światem w ogóle. Obecnie mamy grupę otwartą dla 13-18-latków, jednak każdego potencjalnego członka grupy ocenimy pod kątem adekwatności (np. mediany wieku członków, dojrzałości, umiejętności podążania za wskazówkami liderów grupy, a przede wszystkim gotowości do uczestnictwa), aby ułatwić osiągnięcie podstawowego celu, jakim jest nawiązanie zdrowych kontaktów społecznych z rówieśnikami i dorosłymi mentorami.

Nastolatki będą uczestniczyć w zajęciach doświadczalnych i ćwiczeniach mentoringu, wraz ze zorganizowanym czasem na nawiązanie kontaktu z otoczeniem i rówieśnikami. Liderzy grup wprowadzą twórcze dyskusje i przydzielą zadania związane z obserwacją, czytaniem i pisaniem pomiędzy sesjami grupowymi podczas 8-tygodniowej grupy, która zawiera w sobie koncepcje "Podróży bohatera", która została opracowana przez Josepha Campbella.

Według Campbella, "Bohater to ktoś, kto oddał życie czemuś większemu od siebie". Podróż Bohatera składa się z szeregu etapów, począwszy od wyjazdu i inicjacji, a skończywszy na powrocie. Wyzwaniem dla bohatera jest wyjście poza postrzegane przez niego ograniczenia i pozostawienie za sobą dzieciństwa, aby stworzyć przyszłość, która będzie bogatsza, mądrzejsza i korzystniejsza dla otaczającego go świata.

Większość nastolatków, którzy angażują się w świat fantasy gier wideo lub za bardzo angażują się w Internet, poszukuje poczucia siebie i bycia rozpoznawanym i uznawanym przez innych. W grach wideo przybierają postać "bohatera" (lub w lingu gry wideo "awatara"), który może być odbiciem tego, za co uważają, że chcą być i co przedstawiają, np. siłę, mądrość, pewność siebie oraz szacunek i uznanie przez innych.

Grupa ta będzie kreatywnie pracować z nastolatkami nad ich własną, osobistą "podróżą Bohatera" i "Wezwaniem do Przygody", angażując się w Obrzędy Przejścia, które oznaczają przejście z jednego statusu do drugiego. Jednym z głównych celów tej grupy jest ułatwienie nastolatkom zdobycia nadziei i podekscytowania związanego z kontaktem z "prawdziwymi innymi", dzięki czemu młodzież odnajdzie w niej pozytywne emocje i uczucia, a tym samym skróci czas spędzany w Internecie i grach wideo.

Stwierdzamy, że większość nastolatków, z którymi pracujemy, a którzy nadmiernie korzystają z komputerów, rzadko angażuje się na zewnątrz, by korzystać ze zdrowych dobrodziejstw natury. Grupa ta oferuje nastolatkom możliwość obcowania z przyrodą, jednocześnie łącząc się z innymi.

Jeśli ktoś, kogo znasz, zmaga się z następującymi oznakami i objawami, grupa ta będzie pomocna.

 • Oznaki i symptomy uzależnienia od technologii
 • Zakłócenia snu
 • Zmiany nastroju
 • Pozbawienie snu
 • Znaczący wzrost lub utrata masy ciała
 • Unikanie przyjaciół i członków rodziny
 • Kłamstwa na temat czasu spędzonego w grach wideo lub w Internecie
 • Zła higiena
 • Pomijanie posiłków
 • Słabe wyniki w nauce
 • Słaba wydajność pracy

Liderzy grup

Nasi nastoletni liderzy grupy Kris i Nathan mają wieloletnie doświadczenie w pracy z nastolatkami na różnych stanowiskach. Kris ma bogate doświadczenie w pracy z nastolatkami i młodymi ludźmi w dziedzinie uzależnień. Bardzo interesuje go praca z młodzieżą w zakresie uzależnienia od Internetu i gier wideo.

Nate posiada wykształcenie w zakresie terapii uzależnień od przyrody oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. Jego kreatywne podejście do pracy z młodymi ludźmi zarówno w domu jak i na zewnątrz pozwala im czuć się silnymi i ciekawymi siebie, co daje im możliwość stworzenia zmian niezbędnych do prowadzenia bardziej satysfakcjonującego, zdrowego życia, zarówno indywidualnego jak i społecznego.

Lider grupy wsparcia rodzicielskiego, Tracy Markle, od ponad 20 lat pracuje w różnych środowiskach terapeutycznych z nastolatkami, dorosłymi i rodzinami. Specjalizuje się w następujących dziedzinach: wychodzenie z nałogów i chorób psychicznych, poprawa relacji, sukces naukowy i zawodowy. Tracy zapewnia edukację, psychoterapię i wsparcie interwencyjne nastolatkom, młodym dorosłym i ich rodzinom dotkniętym skutkami uzależnienia od technologii oraz uzależnienia od narkotyków i alkoholu.