Cyberseks – czy to już zdrada?

Cyberseks – czy to już zdrada?

seks w sieciUzależnienie od internetu przyjmuje różne formy. Jedną z nich jest cyberseks, inaczej zwany cyberingiem, seksem komputerowym, mudseksem lub netseksem. Wśród ekspertów wciąż trwa spór dotyczący tego typu niepokojącego zjawiska. Czy cyberseks prowadzi do zdrady, czy też może sam w sobie nią jest?

Czym jest cyberseks?

Coraz więcej osób uzależnionych jest obecnie od internetu. Do tego stopnia, że brak kontaktu z siecią internetową jest dla nich nie do zniesienia. "Odstawienie" internetu traktowane jest przez nich w sposób bardzo podobny, jak w czasie innych uzależnień – na przykład narkotyków, czy alkoholu. Nawet reakcje organizmu są podobne. W przypadku cyberseksu, człowiek uzależnia się jednocześnie od dwóch rzeczy – od internetu oraz od seksu w ogóle. Cyberseks polega na takim rodzaju aktywności seksualnej, która prowadzona jest w sieci. Nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu, przy czym rozmowy mają na celu przekazanie własnych odczuć seksualnych oraz pobudzenie innych do odczuwania podobnych, seksualnych doznań. Uczestnikami może być dwoje lub więcej osób jednocześnie – wszak nawet rozmowa może być prowadzona w sieci przez kilka osób naraz. Wielkim ułatwieniem dla uzależnionych od cyberseksu jest posiadanie kamerki – wówczas prócz samych słów, przekazywane są także obrazy. Przekaz ma zawsze na celu zaspokojenie własnych pragnień i potrzeb seksualnych. Sposób ten wybierają często ludzie z pewnymi zahamowaniami, którzy mają problemy w bezpośrednich kontaktach z realnymi ludźmi. Internet znosi konieczność budowania trwałych relacji – wszystko przebiega w sposób bezpieczny i pozbawiony zobowiązań. Wszak zawsze można się po prostu "wylogować" i powrócić do zwykłego, codziennego życia. Nie trzeba się też obawiać zarażenia chorobami przekazywanymi drogą płciową.

Czy to już zdrada?

Nie ma zgodności wśród środowisk naukowych, co do związku cyberseksu ze zdradą. Wszystko wiąże się z różnicami w jej pojmowaniu. Część badaczy podkreśla, że nie doszło do rzeczywistego kontaktu seksualnego, który moglibyśmy traktować jako zdradę. Inni jednak są zdania, że cyberseks jest formą niewierności, bowiem prowadzi do pobudzenia seksualnego związanego z inną osobą i świadomym (obustronnym lub nawet wielostronnym) kontaktem z tą osobą. Może również powodować problemy w istniejących relacjach, a nawet prowadzić do rzeczywistej zdrady, gdy osoby, które początkowo znały się tylko z przestrzeni internetowej, decydują się jednak spotkać.

Jak rozpoznać uzależnienie od cyberseksu?

uzależnienie od seksu w sieciIstnieje kilka czynników, po których można rozpoznać uzależnienie od cyberseksu. Przede wszystkim, po pewnym czasie staje się on dla uzależnionego niezwykle ważny – najważniejszy w życiu. Aktywność ta wpływa na samopoczucie do tego stopnia, że po pewnym czasie poświęca się jej coraz więcej czasu. Uzależniony zdaje sobie w końcu sprawę, że jego działania nie są normalne – następują próby rzucenia nałogu. Chwile abstynencji od cyberseksu przeplatają się z okresami jego występowania. W momencie, gdy cyberseks zaczyna wpływać negatywnie na relacje z otoczeniem (również te partnerskie) można mówić o bardzo poważnym uzależnieniu.