Czy Rapid Opiate Detox działa?

Czy Rapid Opiate Detox działa?

Czy Ultra Szybki Detoks Opiatowy (UROD) działa? Szybki detoks od opiatów jest stosunkowo nową procedurą stosowaną w celu pomocy osobom z poważnymi uzależnieniami od opiatów. Detoks narkotykowy może być niebezpieczny i bolesny, zarówno emocjonalnie jak i fizycznie. Jeśli uzależniony próbuje odtruć się w zaciszu własnego domu lub przechodzi ambulatoryjną detoksykację narkotykową, ryzyko nawrotu w trakcie procesu jest znacznie zwiększone z wielu powodów. Ludzie regularnie mylili proces detox jako leczenie narkotyków - co nie jest. Detoks narkotykowy służy tylko jednemu celowi, a jest nim pozbycie się z organizmu toksyn pozostałych po nadużywaniu narkotyków i uzależnieniu. Objawy odstawienia podczas detox opiatów może być poważne i może wzrosnąć z szybkością detox i długość czasu jeden został nadużywających narkotyków (s). Przewodnią zasadą szybkiego detox opiatów jest przyspieszenie procesu wycofania, podczas gdy pacjent jest pod znieczuleniem ogólnym, więc uzależniony nie doświadczy bólu związanego z wycofaniem opiatów. Według University of Colorado eseju na temat szybkiego detox opiatów, 25% osób nadużywających opiatów "prawdopodobnie umrze w ciągu 10 do 20 lat aktywnego nadużywania, ze śmiercią z powodu samobójstwa, zabójstwa, wypadków i chorób zakaźnych ... Użytkownicy heroiny uruchomić ryzyko zatrucia przez zanieczyszczenia, takie jak strychnina i chinina ...". (Źródło: http://ibg.colorado.edu/cadd/a_drug/essays/essay3.html) Niektórzy praktycy uznają ten szybki detoks za cud, przeciwnicy twierdzą inaczej. Istnieje niewiele badań, które oceniły długoterminowe skutki przejścia przez ultraszybki detoks opiatowy. Argumenty dotyczące skuteczności tej procedury również nie odnosi się do badań, które wykazały, raz po raz, że detox sam nie zapewni uzależnionego z wiedzy lub narzędzi do zrozumienia uzależnienia, wyzwalacze, stresory, pragnienia i inne czynniki, które mogą prowadzić jeden z powrotem do aktywnego uzależnienia. No Ease of Withdrawal with Rapid Opiate Detox Według National Institute of Drug Addiction's badania kliniczne, tych pacjentów, którzy przeszli ultraszybki detox narkotyków poniósł te same objawy odstawienia, jak tych, którzy przeszli przez tradycyjne detox narkotyków. Naukowcy z College of Physicians and Surgeons of Columbia University znaleźli "nie ma istotnych powodów, aby używać znieczulenia ogólnego w leczeniu uzależnienia od opiatów ... Nowe ustalenia potwierdzają te z trzech międzynarodowych badań." Istniały trzy grupy pacjentów, którzy przechodzili przez odstawienie opiatów przy użyciu: 1) detoks wspomagany anestezją, 2) detoks wspomagany buprenorfiną i 3) detoks wspomagany klonidyną. Po wybudzeniu ze znieczulenia pacjenci zgłaszali doświadczanie tych samych objawów dyskomfortu, co ci, którzy otrzymywali inne metody detoksu. Nieujawnione warunki medyczne zostały określone jako czynnik przyczyniający się do doświadczania ciężkiego odstawienia, jak również. Wyniki leczenia we wszystkich trzech grupach były podobne. Wszystkim pacjentom ze wszystkich trzech grup zaoferowano leczenie i zapobieganie nawrotom przez 12 tygodni po detoksie narkotykowym. Tylko 18% pacjentów pozostało w leczeniu przez pełne 12 tygodni. Powikłania związane z szybkim detoksem opiatowym Pomimo reklamy, która wydaje się być tak kusząca dla uzależnionego chcącego się odtruć, ultraszybki proces detoksykacji pozostaje bolesny. Zgodnie z raportem NIDA, istnieją fizyczne zagrożenia związane z procedurą. Obejmują one płyn w płucach, komplikacje metaboliczne dla cukrzycy i pogorszenie podstawowych zaburzeń dwubiegunowych. Wielu pacjentów żądnych szybkiego rozwiązania problemu uzależnienia będzie ukrywać historie medyczne, które mogą mieć głęboki wpływ na proces. Znieczulenie ogólne jest zawsze związane z dodatkowym ryzykiem poza tymi warunkami zdrowotnymi wynikającymi z nadmiernego nadużywania leków, takimi jak niewydolność serca lub układu oddechowego. Prawdziwa praca jest wykonywana w leczeniu po zakończeniu procesu detoksykacji. Bez elementów leczenia, prawdopodobieństwo pozostania czystym jest bardzo ograniczone. Aby dodać nutę ostrzeżenia, biorąc inny lek do zastąpienia istniejącego nałogu narkotykowego może cofnąć się. Uzależniające zachowania mogą pozostać niezmienione tak długo, jak metadon, Suboxone, lub naltrekson jest używany na bieżąco. Zintegrowany kompleksowy program leczenia w centrum leczenia narkomanii zapewnia największe szanse na zbudowanie silnego fundamentu odzyskiwania. W kontekście leczenia, detoks jest pierwszym z wielu kroków po drodze. Zatrzymanie postępu uzależnienia wymaga czasu i zaangażowania. Potrzeba chęci do zmiany, do wykonania pracy, do unikania starych zachowań i wiary w to, że można zatrzymać postępujący w dół cykl uzależnienia. Badania wykazują, że nawrotów można uniknąć przy użyciu odpowiednich narzędzi. Leczenie działa, jeśli się nad nim pracuje.