Cyberfobia

Cyberfobia

zjawisko cyberfobiiCyberfobia to słowo, które do powszechnego użycia weszło stosunkowo niedawno i oznacza zupełnie nowe zagrożenie dla naszego zdrowia. Jest to lęk, wręcz obsesyjny, przed młodymi osobami w miejscu pracy, które wykazują nieprzeciętne zdolności komputerowe. Narażeni na cyberfobię są przede wszystkim osoby, które nie potrafią swobodnie poruszać się po świecie wirtualnym. Uczestnik jednej z konferencji naukowych, profesor George Lotter, uznał, że cyberfobia szczególnie mocno dotyka mężczyzn pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. Obserwując młodych pracowników, doskonale radzących sobie z komputerami, obawiają się oni, że ich czas przemija i nie są w stanie spełnić coraz większych oczekiwań pracodawcy.

Cyberfobia może się objawiać przede wszystkim dziwnym zachowaniem konkretnej osoby, które jest odmienne od jej charakteru czy też nawyków. Często cyberfobi są także bardzo niespokojni i stają się agresywni. Aby zrekompensować sobie niekorzystną sytuację w pracy nierzadko osoby te stawiają na konsumpcjonizm, z którym się obnoszą. Chodzi tu na przykład o zawierani znajomości z o wiele młodszymi kobietami, spędzanie czasu na siłowni czy ubieranie się w modne ciuchy dla młodych ludzi. Zwłaszcza żony cyberfobów powinny przyglądać się tego typu zachowaniom. Profesor Lotter nie uważa by było to zjawisko całkowicie nieuzasadnione, ponieważ młodzi ludzie w wielu przypadkach świadomie wykorzystują swoją przewagę w stosunku do starszych pracowników. Dodatkowo, osoby te określane jako cudowne komputerowe dzieci od początku nastawione są na wytężoną pracę, przez co wzmaga to poczucie zagrożenia u pracowników nieco starszych.

korzystanie z komputera w starszym wiekuCyberfobia zwykle łączy się z innym zjawiskiem, jakim jest kryzys wieku średniego u mężczyzn. Aby nie skutkowały one rozpadem rodziny, trudnościami w pracy czy kłopotami ze zdrowiem psychicznym, bardzo istotne jest by dostatecznie wcześnie rozpoznać problem i zacząć z nim walczyć. W tym przypadku jedną z najważniejszych ról odgrywają żony cyberfobów, które są w stanie pomóc swoim małżonkom. Zwykle nie jest to dla nich proste, gdyż same borykają się z objawami menopauzy, ale nie można lekceważyć cyberfobii, która może mieć zły wpływ także na ich życie.