Cyfrowa demencja - wskazówki dla nauczycieli dotyczące korzystania z technologii w środowisku szkolnym

Cyfrowa demencja - wskazówki dla nauczycieli dotyczące korzystania z technologii w środowisku szkolnym

Coraz więcej badań wskazuje na to, że nieograniczone korzystanie z technologii (telefony komórkowe, Internet, telewizja) przez dzieci ma negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, samopoczucie społeczne i wyniki w nauce, co sugeruje ostrożne podejście do korzystania z technologii w środowisku szkolnym. Wraz z rosnącymi wskaźnikami uzależnienia od technologii, dzieci i młodzież przejawiają problematyczne zachowania i zaburzenia, które nie są dobrze rozumiane przez specjalistów z dziedziny zdrowia i edukacji. Otyłość, opóźnienia w rozwoju, brak snu, lęk, depresja, agresja, fobia społeczna, niezdolność do skupienia uwagi i uczenia się są związane z nadmiernym korzystaniem z technologii, co nasuwa pytanie: "Czy sposoby, w jakie kształcimy i wychowujemy dzieci z wykorzystaniem technologii są zrównoważone? W niniejszym artykule przedstawiono wyniki najnowszych badań nad wpływem technologii edukacyjnych na uwagę i uczenie się, dokonano przeglądu narzędzi do oceny technologii i badań przesiewowych, a także zaproponowano szkolne wytyczne i interwencje technologiczne, które mają na celu osiągnięcie sukcesu w edukacji. Zrównoważone zarządzanie technologią w środowisku edukacyjnym.

Najnowsze badania

Zarówno w Kanadzie, jak i w USA odnotowuje się spadek wyników w nauce czytania, pisania, nauk ścisłych i matematyki. Dlaczego? W Korei Południowej niedawno ukuto termin "cyfrowa demencja", aby opisać zjawisko, które staje się ogólnoświatowym fenomenem wśród młodzieży - trwałą utratę pamięci i niezdolność do skupienia się, przyczynowo związaną z nadmiernym korzystaniem z technologii. Journal of Computers and Education Niedawno doniesiono, że wielozadaniowość na laptopie w znacznym stopniu rozprasza zarówno użytkowników, jak i innych studentów i może być szkodliwa dla zrozumienia treści wykładów. Coraz więcej badań wskazuje na poważne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego związane z WiFi i telefonami komórkowymi, a także na rosnące wskaźniki chorób psychicznych związanych z nadmiernym korzystaniem z technologii, takich jak adhd, autyzm i uzależnienia od technologii. Dalsze badania pokazują, że dzieci, które mają nieograniczone korzystanie z technologii w domu, często przychodzą do szkoły pozbawione snu, co wpływa na wyniki w nauce, jednak badania wskazują, że rodzice i nauczyciele nadal sprzyjają nieograniczonemu korzystaniu z technologii.

Zmiany neuroanatomiczne

Badania Gary'ego Smalla wykazały przycinanie neuronalnych ścieżek do kory czołowej u dzieci, które nadużywają gier wideo, stawiając pod znakiem zapytania, jakie są skutki nieograniczonej technologii w środowisku szkolnym? W wieku 0-2 lat mózg zwiększa swoją objętość trzykrotnie dzięki tworzeniu połączeń synaptycznych, na co duży wpływ mają bodźce środowiskowe lub ich brak. Zanim dzieci rozpoczną naukę w szkole, ich mózgi są zaprogramowane jako mechanizmy reagowania na bodźce, pozbawione empatii, kontroli impulsów i funkcji wykonawczych. Bez względu na to, czy rodzice i nauczyciele chcą to przyznać, czy nie, jesteśmy świadkami deewolucji gatunku ludzkiego w wyniku powszechnego i nieograniczonego nadużywania technologii, a w celu odwrócenia destrukcyjnego procesu technologicznego należy wziąć pod uwagę zarówno pierwotne, jak i wtórne czynniki przyczynowe uzależnienia od technologii.

Ocena i badania przesiewowe

Rodziny z uzależnieniami od technologii już szukają profesjonalnej pomocy, podobnie jak wkrótce całe szkoły. Badania przeprowadzone przez japońskie Ministerstwo Edukacji wykazały, że ponad pół miliona japońskich dzieci w wieku 12-18 lat jest uzależnionych od Internetu i w związku z tym poszukuje rządowej pomocy finansowej na interwencje, takie jak obozy "postu" na świeżym powietrzu i inne strategie mające na celu ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych, komputerów i przenośnych urządzeń do gier. Przydzielenie wykwalifikowanych doradców do leczenia uzależnień grupowych złamie nasze i tak już nadwyrężone systemy opieki zdrowotnej i edukacji. Ograniczenie rodzinnego korzystania z technologii nie może być regulowane lub ustanawiane przez rząd, choć może szkolne korzystanie z technologii może. Tworzenie zrównoważonej przyszłości dla naszej kultury uzależnionej od technologii musi obejmować szeroko zakrojone inicjatywy, które przesiewają i zajmują się uzależnieniami od technologii, a także budować zdolności rodziny i szkoły. Pomimo rosnącej liczby badań pokazujących negatywne strony technologii, wielu specjalistów z dziedziny edukacji kontynuuje eskalację wykorzystania technologii w edukacji, jednocześnie nie oceniając skuteczności programów technologicznych w osiąganiu długoterminowych celów akademickich. Dalsze stosowanie w szkołach technologii, które nie są oparte na dowodach naukowych, można uznać za bezprecedensowy eksperyment o epickich rozmiarach, który może doprowadzić do wszechobecnego analfabetyzmu w całym pokoleniu dzieci. Nauczyciele nie potrafią również ocenić, czy dany uczeń nadaje się do korzystania z konkretnych technologii. Dzieci, które często korzystają z technologii rozrywkowych, takich jak gry wideo, pornografia, Facebook i SMS-y, mają już problemy z koncentracją uwagi, co wskazuje na potrzebę ograniczenia korzystania z technologii w szkole. W szkołach nie prowadzi się rutynowych badań dzieci i młodzieży pod kątem nadmiernego korzystania z technologii, a co za tym idzie, nie zapewnia się uczniom i ich rodzicom niezbędnej edukacji technologicznej i strategii ograniczania korzystania z technologii.

Wskazówki i interwencje

Edukacja w klasach początkowych powinna skupiać się na osiągnięciu umiejętności czytania i pisania, uważanych za podstawę uczenia się. Ponieważ technologia uniemożliwia osiągnięcie umiejętności czytania i pisania (komputery nie uczą dzieci drukowania), ograniczenia technologiczne powinny obowiązywać w klasach K-3, a w klasach 4-7 powinny być stosowane rozsądnie. Udowodniono, że uczenie dzieci drukowania poprawia umiejętność czytania i pisania, jak również rozszerza się na lepsze wyniki we wszystkich przedmiotach. Wiedza o tym, jak tworzyć litery i cyfry podświadomie, pozwala mózgowi skupić się na konkretnych zadaniach naukowych, takich jak ortografia i matematyka. Jednak 5% nauczycieli szkół podstawowych w ogóle nie uczy drukowania, a pozostali poświęcają na to średnio 14 minut dziennie, co jest niewystarczające do osiągnięcia umiejętności drukowania. Dzieci, które nie potrafią drukować, słabo rozpoznają litery podczas czytania i wolniej radzą sobie z matematyką, ortografią i tworzeniem zdań. Jeśli nauczyciele oczekują, że dzieci będą drukować (90% ocenianych prac w szkołach podstawowych jest wykonywanych ołówkiem), lepiej niech zaczną tego uczyć. Potrzeba powszechnej edukacji w zakresie negatywnego wpływu technologii na uwagę i uczenie się jest konieczna i wymaga współpracy zarówno specjalistów z dziedziny edukacji, jak i zdrowia. Zone'in Programs Inc. oferuje zarówno warsztaty na żywo, jak i nagrane webinaria prowadzone przez wyszkolonych terapeutów zajęciowych, aby pomóc uczniom, rodzicom i wychowawcom lepiej zrozumieć negatywny wpływ technologii na rozwój i uczenie się dzieci. Warsztaty i seminaria z serii Foundation oferują również wiele przydatnych narzędzi i technik do oceny i badania uczniów pod kątem nadmiernego korzystania z technologii.