Studenci szkół wyższych: Presja rówieśnicza i nadużywanie substancji

Studenci szkół wyższych: Presja rówieśnicza i nadużywanie substancji

Wolność od kontroli rodzicielskiej

Dla studentów, doświadczenie życia w college'u oznacza brak zasad, brak zrzędzenia, brak godziny policyjnej, a oni sami mają kontrolę nad swoimi decyzjami. Student, który zostaje w domu na czas studiów, ma również poczucie niezależności przy planowaniu czasu na zajęcia, jedzenie, spanie i spotykanie się z przyjaciółmi. Niestety, nasze uczelnie są przesycone imprezowym stylem życia, któremu towarzyszy nadużywanie narkotyków i alkoholu. Niektórzy z naszych studentów gubią się w epidemii uzależnień w college'u i zmierzają w kierunku potrzeby odwyku od nadużywania substancji.

College Peer Pressure

Studenci college'u zmagają się z wieloma różnymi rodzajami presji. Presja może być umieszczony na ucznia od rodziców, nauczycieli, przyjaciół i siebie. Źródła presji wynikają z nauki, wyboru kariery, pomocy finansowej i presji rówieśników.

Presja rówieśników jest najbardziej stresująca z tych czterech źródeł. Cechy presji rówieśników można znaleźć w każdym typie stresu związanego z nauką. Na przykład, studenci mogą rywalizować ze sobą o lepsze stopnie; niektórzy studenci mogą podejmować decyzje dotyczące kariery szybciej niż inni; a niektórzy studenci muszą ciężko pracować, aby się utrzymać. Rówieśnicy często żartują sobie z tego typu różnic, a każdy student reaguje inaczej. Uczniowie mogą zawierać niezdrowe przyjaźnie i pozostawać w romantycznych związkach z powodu presji rówieśników. Trzy negatywne składniki presji rówieśniczej w życiu studenckim to:

 • Strach przed samotnością- Niepewność, którą uczeń czuje w odniesieniu do przyjaźni i dopasowania się może być zakorzeniona w strachu przed byciem samotnym. To może często prowadzić studenta do kontynuowania niezdrowych przyjaźni, które są destrukcyjne.
 • Słabe zarządzanie stresem - Studenci są bardzo zajęci zajęciami i czują się przytłoczeni. Spędzanie czasu z przyjaciółmi i używanie substancji staje się ujściem dla stresu.
 • Słaba umiejętność podejmowania decyzji - Jedna zła decyzja prowadzi do następnej i w końcu uczeń czuje się przytłoczony swoimi wyborami. Na przykład, wybór imprezowania zamiast bycia odpowiedzialnym może spowodować wybór wycofania się/opuszczenia klasy, aby uniknąć oceny niedostatecznej.

Chęć spędzania czasu z przyjaciółmi i bycia akceptowanym, rozładowania stresu i podjęcia decyzji o używaniu alkoholu i/lub narkotyków zdarzają się jednocześnie. Presja rówieśników oraz nadużywanie narkotyków i alkoholu są częstymi czynnikami, które przyczyniają się do tego, że student college'u rozpoczyna leczenie uzależnień.

Presja rówieśnicza i nadużywanie substancji

Presja rówieśnicza rozwija się, gdy jedna osoba czuje się źle, mówiąc "nie" prośbie przyjaciela. Student podąża za tą prośbą, mimo że wie, że nie jest to właściwy wybór. Na przykład, uczniowie często wpływają na siebie nawzajem, by używać substancji, mimo obowiązków szkolnych. W końcu uczniowie będą planować zajęcia w zależności od nadużywania substancji z przyjaciółmi.

Gry, w które gra się w czasie spotkań z przyjaciółmi, wiążą się z nadmiernym piciem i eksperymentowaniem z narkotykami. Imprezy bractwa i bractw to gwarantowane imprezy z piciem, "tail-gating" przed meczami zwykle wiąże się z nadużywaniem substancji, a imprezy przy basenie w mieszkaniach poza kampusem charakteryzują się pijaństwem. Regularne uczestnictwo z przyjaciółmi w stylu życia związanym z nadużywaniem substancji prowadzi do ryzykownych zachowań.

Używanie alkoholu i narkotyków stale rośnie na naszych kampusach uniwersyteckich. Znaki ostrzegawcze dla studentów z problemem narkotykowym i/lub alkoholowym to:

 • Spadek wyników w nauce
 • Regularne wycofywanie się/opuszczanie zajęć
 • Regularne proszenie o pieniądze
 • Konflikty z rodzicami
 • rozwiązłość seksualna
 • DUI
 • Mandaty za jazdę po pijanemu i zakłócanie porządku

Uczeń, który kontynuuje używanie narkotyków i alkoholu pomimo negatywnych konsekwencji może zmagać się z uzależnieniem. Kwestie, które mogą być trwale szkodliwe, takie jak problemy z prawem, zdrowiem lub nauką mogą uzasadniać leczenie uzależnień.

Przegląd leczenia uzależnień dla studentów szkół wyższych

Student college'u, który próbuje zrezygnować z używania narkotyków i alkoholu w tym samym środowisku partyjnym, może mieć trudny okres abstynencji. Presja rówieśników, aby kontynuować korzystanie z substancji może być trudne do uniknięcia. Jest to najlepsza opcja dla studenta w tej pozycji, aby opuścić swoje środowisko i udać się do centrum leczenia mieszkaniowego. Leczenie uzależnień dla studenta college'u powinno obejmować detoks alkoholowy i narkotykowy, odwyk od nadużywania substancji, plan opieki po leczeniu i spotkania absolwentów.

 • Detox- Detox jest proces usuwania toksyn z organizmu. Jeśli ciało studenta stało się fizycznie uzależnione od narkotyków lub alkoholu, on lub ona będzie potrzebować pomocy medycznej, aby bezpiecznie rzucić używanie substancji.
 • Odwyk od nadużywania substancji - uczeń będzie monitorowany przez multidyscyplinarny zespół lekarzy, pielęgniarek i terapeutów podczas całego pobytu. Indywidualne i grupowe doradztwo zajmie się podstawowymi problemami, takimi jak strach przed samotnością, radzenie sobie ze stresem i podejmowanie zdrowych decyzji. Codzienne zapobieganie nawrotom i wykłady edukacyjne dotyczące umiejętności życiowych będą prowadzone, aby pomóc uczniowi w budowaniu umiejętności potrzebnych do pozostania czystym i trzeźwym.
 • Plan opieki po odwyku - W wysokiej jakości kompleksowym odwyku od nadużywania substancji terapeuci będą pracować z uczniami i członkami rodziny, tworząc plan opieki po odwyku, aby zmniejszyć ryzyko nawrotu po zwolnieniu z odwyku.
 • Spotkania absolwentów - Studenci będą regularnie wzywani i zapraszani do udziału w spotkaniach absolwentów. Pozostając w kontakcie i okresowo aktualizacji narkotyków doradców odwykowych o swoim odzysku po leczeniu uzależnień jest dobre dla zapobiegania nawrotom. Chociaż usługi dla absolwentów są niezwykle ważne dla kontynuacji opieki, nie wiele programów leczenia uzależnień oferuje te usługi.